TEXTIT Hgw2082

Desky bavlněno-fenolové            TEXTIT Hgw2082

Desky jsou vyrobené z bavlněné tkaniny jako výztuže a krezolformaldehydové živice jako pojiva. Dobrá odolnost vůči slabým kyselinám. Při vyšší teplotě umožňuje jeho použití jako konstrukčního materiálu při stavbě strojů a zařízení. Má dobré mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy. Používá se na výrobu kluzných ložisek, větších ozubených kol, kladek, kluzných částí strojů a zařízení, tlumících částí, skříňových částí, pák, táhel, ochranných kotoučů, podložek, obložení kluzných částí lisů, těžkých hoblovacích strojů, rámových pil. Představuje konstrukční materiál při stavbě strojů pracujících v agresivním prostředí.

 

 

Výrobní rozměry: 1050×1050 mm, 1050×2050 mm, 1050×2350.
Síly desek:
 0,5 mm až 100 mm, jiné po dohodě s výrobcem.

 

 

Obchodní jméno: Textit Hgw2082
Užívaný název Textit J
Typ dle DIN – EN: 60893ČSN – EN: 60893 PFCC 201
Typ dle DIN 7735 Hgw 2082
Typ dle NEMA C
Výztuha – materiál bavlněná tkanina
Pryskyřice fenolová
Aplikace konstrukční
Mechanické vlastnosti
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy
(při 20 °C)
MPa 100
Modul pružnosti v ohybu MPa 7×103
Pevnost v tahu MPa 80
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy MPa
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami KJ/m2 8,8
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami MPa 25
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami
dle PN-83/C-89031
MPa 120
Dielektrické vlastnosti
Průrazné napětí v oleji při 90 °C- kolmo na vrstvy- rovnoběžně s vrstvami kV/3 mmkV/25 mm 1,51
Ztrátový činitel tan d- při 50 Hz- při 1 MHz
Permitivita při 1 MHz
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) 100
Izolační odpor po ponoření do vody 1
1 min. zkušební napětí v oleji 90 °C
podle PN-86/E-04404- kolmo na vrstvy (pro 3 mm)- rovnoběžně s vrstvami
kVkV
Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost g/cm3 1,4
Teplotní index (TI) 120
Nasákavost (pro tloušťku 3 mm) mg 249
Hořlavost (kategorie)

Leave a Comment