SKLOTEXTIT Hgw2372, G10

Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolové živice. Kromě dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností má i vysokou klimatickou odolnost. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.

Desky sklo-epoxidové              SKLOTEXTIT Hgw2372, G10

 

Výrobní rozměry: 1040×1560 mm.
Síly desek:
 0,2 mm až 60 mm, jiné rozměry po dohodě s výrobcem.

 

Obchodní jméno: Sklotextit TSE – 2
Užívaný název Sklotextit G10
Typ dle DIN – EN: 60893ČSN – EN: 60893 EPGC 201
Typ dle DIN 7735 Hgw 2372
Typ dle NEMA G-10
Výztuha – materiál skelná tkanina
Pryskyřice epoxidová
Aplikace elektroizolační, konstrukční
Mechanické vlastnosti
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy
(při 20°C)
MPa 340
Modul pružnosti v ohybu MPa 24×103
Pevnost v tahu MPa 300
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy MPa 350
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami KJ/m2 33
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami MPa 30
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami
dle PN-83/C-89031
MPa 180
Dielektrické vlastnosti
Průrazné napětí v oleji při 90°C- kolmo na vrstvy- rovnoběžně s vrstvami kV/3 mmkV/25 mm 3035
Ztrátový činitel tan d- při 50 Hz- při 1 MHz 0,040,04
Permitivita při 1 MHz 5,5
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) 200
Izolační odpor po ponoření do vody M? 5×104
1 min. zkušební napětí v oleji 90°C
podle PN-86/E-04404- kolmo na vrstvy (pro 3mm)- rovnoběžně s vrstvami
kVkV 4040
Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost g/cm3 1,9
Teplotní index (TI) 130
Nasákavost (pro tloušťku 3mm) mg 22
Hořlavost (kategorie)

Leave a Comment