KARTIT-PERTINAX HP2061

Desky jsou vyrobené z celulózového papíru jako výztuže a fenolformaldehydové živice jako pojiva. Použití – při stavbě transformátorů ve formě izolačních mezistěn, různých konstrukčních prvků, krytů, vložek. Pro vysokou elektrickou a mechanickou pevnost jsou vhodné k výrobě izolačních táhel a dílců elektrických rozvaděčů.

 

Desky papírovo-fenolové                 KARTIT-PERTINAX


 

Výrobní rozměry: 1050×1050 mm, 1050×2050 mm, 1000×2440 mm, 1250×2750 mm.

Síly desek: 0,5 mm až 100 mm, jiné po dohodě s výrobcem.

 

Obchodní jméno: Kartit PCF-2
Užívaný název Kartit KE
Typ dle DIN – EN: 60893

ČSN – EN: 60893

PFCP 201
Typ dle DIN 7735 Hp 2061
Typ dle NEMA X

XP

Výztuha – materiál papír
Pryskyřice fenolová
Aplikace elektroizolační, konstrukční
Mechanické vlastnosti
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy
(při 20 °C)
MPa 135
Modul pružnosti v ohybu MPa 7×103
Pevnost v tahu MPa 120
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy MPa 300
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami KJ/m2
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami MPa 10
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami
dle PN-83/C-89031
MPa 100
Dielektrické vlastnosti
Průrazné napětí v oleji při 90 °C

– kolmo na vrstvy

– rovnoběžně s vrstvami

kV/3 mm

kV/25 mm

Ztrátový činitel tan d

– při 50 Hz

– při 1 MHz

Permitivita při 1 MHz
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) 100
Izolační odpor po ponoření do vody M?
1 min. zkušební napětí v oleji 90 °C
podle PN-86/E-04404

– kolmo na vrstvy (pro 3 mm)

– rovnoběžně s vrstvami

kV

kV

10

10

Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost g/cm3 1,4
Teplotní index (TI) 120
Nasákavost (pro tloušťku 3 mm) mg 550
Hořlavost (kategorie)

Leave a Comment